Index

Create New

Tiêu Đề Tóm tắc Ngày phát hành Thể loại Giá Xếp hạng PicturePath
Kiếm hiệp Ỷ thiên đồ long ký 25/10/2020 Kiếm hiệp 12000.00 3 Edit | Details | Delete Add to Cart
Thiếu nhi Pokemon 01/11/2020 Thiếu nhi 15000.00 5 Edit | Details | Delete Add to Cart
Hài hước Trấn Thành & Trường Giang 23/10/2020 Hài hước 20000.00 4 Edit | Details | Delete Add to Cart

Tiêu Đề: Kiếm hiệp

Xếp hạng: 3

Giá: 12000.00

Tóm tắc: Ỷ thiên đồ long ký

Ngày phát hành: 25/10/2020

Thể loại: Kiếm hiệp

Add to Cart

Tiêu Đề: Thiếu nhi

Xếp hạng: 5

Giá: 15000.00

Tóm tắc: Pokemon

Ngày phát hành: 01/11/2020

Thể loại: Thiếu nhi

Add to Cart

Tiêu Đề: Hài hước

Xếp hạng: 4

Giá: 20000.00

Tóm tắc: Trấn Thành & Trường Giang

Ngày phát hành: 23/10/2020

Thể loại: Hài hước

Add to Cart